vrijdag 3 mei 2013

Koptienden Laren 1529De namen en het folionummer.

Gerrit Dircksz 16
Jan Gherbrantsz 16
Wolbert Aeltsz 16
Lambert Melisz 16
Evert Melisz 16
Jacob Ghijsz 16
Wijghert Jansz 16
Jan Gerritsz ,kijnd, 16
Willem Seijnsz 16
Melis Lambertsz 16
Pet Jan ?uesz 16
Elbert Stevensz ,van Amersfoort, 16
Lubbert Heinricksz 16
Heer Lambert Melisz 16
Melis Evertsz 16
Jan Petersz 16
Gerrit Petersz 16
Heinrick Meijnsz 16
???? Hermen 16
Zhijman Claes ,dochter, 16
Meijns Henricksz 17
Griet Jan Diricksz ,kijnd, 17
Willem Timensz 17
Jan Gisbertsz 17
Ebbe Gosens 17
Ghijsbert Jansz 17
Willem Willemsz 17
Claes Rolen ,ouwe,,kijnd, 17
Lambert Willemsz ,ouwe, 17
Thijs Lubbertsz 17
Jacob Petersz 17
Lambert Willemsz 17
Lipperhij 17
Jacob Timensz 17
Timan Jacobsz 17
Elbert Petersz 17
Claes Jacobsz ,jonghe, 17
Willem Bortsz 17
Bort Willemsz 17
Peter Melisz 17
Meijns ???? 17
???? Claes (huijsfrou?) 17
Lambert Ghijsen 17
Ghisbert Coppe 17
Thonis Roesten 17
Lambert Roelen 17
Roel Lambertsz 17
Peter Heinricksz 17
Simon Lambertsz 17
Roel Gherbrantsz 17
Henrick Lambertsz 17
Heinrick Ghijsz 17
Jan (Evertsz?) 17
Jacob Heinricksz 17
Peter Gherbrantsz 17
Claes Jacobsz 17
Willem Gerbertsz Hoeck 17
Zlabt?? Wolbertsz 17
Heinrick Lambertsz ,kijnd, 17
Ebbe Cruf 17
Lijsbet Lambert Roele ,dochter, 17
Heinrick Jacobsz 17
Heinrick Gerritsz 17
Lambert Claesz 18
Cornelis Willemsz 18
Volken Jacobsz 18
Peter Lanffesz 18
Ebbe Ebbesz 18
Claes Jacobsz 18
Goe Lambertsz 18
Ghijsbert Gisbertsz 18
Hermen Willemsz 18
Gerrit? Gerritsz 18
Lambert Willemsz 18
Heinrick Ghijsz ,scout, 18
Ghijsbert Heinricksz 18
Cornelis Heinricksz 18
Bort Gerritsz 18
Looch Heinricksz 18
Leeuw Claesz 18
Jacop Ghijsen Bussum 18
Peter Rutgersz 18
Willem Timensz 18
Meijns Lochsz 18
Willemszen Panders?? 18
Reijer Lanffesz 18
Gosen Willemsz 18
Heinrick Jansz 18
Gerrit Heinrick Jansz 18
Jacob Ghisen 18
Claes Petersz 18
Gerrit Bortsz 18
Wijgert Gerrit Bortsz 18
Gerrit Jansz 18
Simon Thonisz 18
Claes Claesz 18
Wijgert Gerritsz 18
Timan Jansz 18
Heinrick Wijgertsz 18
Lambert Ghisen Coppe 18
?ije Timens 18
Jacob Lubbesz 18
Lubbe Aeltsz 18
Jan Lanffesz 18
Bort Lanffesz 18
Steve Jansz 18
Claes Lewensz 18
Heinrick Loechsz 18
Gosen Claesz 19
Claes Gerritsz 19
Claes Wijgertsz 19
Heinrick Petersz 19
Claes Gerritsz ,jonghe, 19
Jacob Willemsz 19
Heinrick Gerritsz ,kijnd, 19
Ghisbert Petersz 19
Wout Moij 19
Claes Gerritsz ,ouwe, 19
Lambert Loefsz 19
Dirck Jansz 19
Die Prouen 19
Gisbert Jansz ,tot Naerde, 19
Gerrit Willemsz 19
Woubert Heinricksz 19
Jacob Lambert 19
Comen Woutsz 19
Die Kerck ,van Lare, 19

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Laren 1524De namen en het folionummer.

Gerrit Dircksz 15
Jan Gherbrantsz 15
Wolbert Aeltsz 15
Lambert Melisz 15
Evert Melisz 15
Wijgert Willemsz 15
Jacob Ghijsen 15
Wijgert Jansz 15
Jan Gerritsz ,kijnder, 15
Willem Seijnsz 15
Melis Lambertsz 15
Peter Melisz 15
Peter Jansz 15
Claes Petersz 15
Elbert Stevensz 15
Lubbert Heijnricxcz 15
(heer Lambert Melisz??) 15
Melis Evertsz 15
Jan Petersz 15
Gerrit Petersz 15
Heijnrick Meijnsz 15
Meijns Henricxz 16
Griet Jan Dircx ,kijnd, 16
Willem Tijmensz 16
Jan Ghijsbertsz 16
Ebbe Goessen 16
Ghijsbert Jansz 16
Willem Willemsz 16
Claes Roelen ,ouwe,,kijnd, 16
Lambert Willemsz ,ouwe, 16
Thijs Lubbertsz 16
Jacob Petersz 16
Lambertsz Willemsz 16
Lipperheij 16
Jacob Tijmensz 16
Tijmen Jacob Smit 16
Elbert Petersz 16
Claes Jacobsz ,jonge, 16
Willem Bortsz 16
Bort Willemsz 16
Lambert Ghijsen 16
Ghijsbert Coppen 16
Thonis Joesten 16
Lambert Roelen 16
Peter Henricxz 17
Sijmon Lambertsz 16
Roell Gherbrantsz 16
Heijnrick Lambertsz 16
Henrick Ghijsen 16
Jan (Mest?) Petersz 16
Jacob Henricxz 16
Peter Gherbrantsz 16
Claes Jacob Smtsz 16
Willem Ghijsbertsz Hoeck 16
Aelt Wolbertsz 15
Heijnrik Lambertsz ,kijnd, 16
Henrick Jacobsz 16
Ebbe Cruijff 16
Willem Veerman 16
Lambert Claesz 17
Cornelisz Willemsz 17
Wijgert Ghijsbertsz 17
Volken Jacobsz 17
Peter Lanffesz 17
Ebbe Ebbensz 17
Claes Jacosbz 17
Goe Lambertsz 17
Ghijsbert Ghijsbertsz 17
Hermen Willemsz 17
Aernt Gerritsz 17
Lambert Willemsz 17
Henrick Ghijsen ,scout, 17
Ghijsbert Henricxz 17
Cornelis Henricxz 17
Bort Gerritsz 17
Looch Henricxz 17
Leuwe Claesz 17
Jacob Bussum Ghijsen 17
Peter Rutgersz 17
Willem Tijmensz 17
Gosen Willemsz 17
Henrick Jansz 17
Gerrit Henrick Jansz 17
Jacob Ghijsen 17
Claes Petersz 17
Gerrit Bortsz 17
Reijer Lanffensz 17
Gerrit Jansz 17
Wijgert Gerritsz 17
Tonis Tijmensz 17
Sijmon Tonisz 17
Claes Claesz 17
Tijmen Jansz 17
Heijnrick Wijgertsz 17
Lambert Ghijsbert Coppensz 17
?ije Tijmes 17
Jacob Lubbersz 17
Lubbe Aeltsz 17
Jan Lanffensz 17
Bort Lanfensz 17
Steven Jansz 17
Peter Lewensz 18
Claes Wijgertsz 18
Heijnrick Petersz 18
Claes Gerritsz ,jonghe, 18
Jacob Willemsz 18
Henrick Gerritsz ,kijnd, 18
Ghijsbert Petersz 18
Wijgert Willemsz 18
Wouter Moij 18
Claes Gerritsz ,ouwe, 18
Lambert Loeffsz 18
Dirck Jansz 18
Die Prouen 18
Ghijsbert Jansz ,te Narden, 18
Gerrit Willemsz 18
Woubert Heijnricxz 18
Jacob Lambertsz 18
Coman Wouter 18

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Laren 1520De namen en het folionummer.

(Ghijsge Ghijsen??) 14?
Gerrit Dircksz 14
Gherbrant Jansz 14
Wolbaert Aeltsz 14
Lambert Melisz 14
Evert Melisz 14
Wijchgert Willemsz 14
Jacob Ghijsen 14
Wijchgert Jansz 14
Jan Gerritsz ,kijnder, 14
Willem Seijnsz 14
Melis Lambertsz 14
Peter Melisz 14
Peter Jansz 14
Claes Petersz 14
Elbert Stevensz ,van Amersfoort, 14
Lubbert Henricxz 14
Melis Evertsz 15
Jan Petersz 15
Gerrit Petersz 15
Henrick Meijnsz 15
Meijns Henricxz 15
Griet Jan Dircx ,kijnt, 15
Willem Tijmensz 15
Ghijsbert Gerritsz 15
Ghijsbert Jansz 15
Willem Willemsz 15
Claes Roelen ,oude,,kijnder, 15
Lambert Willemsz ,ouwe, 15
Thijs Lubbertsz 15
Jacob Petersz 15
Lambert Willemsz 15
Lipperheij 15
Jacob Tijmensz 15
Tijmen Jacob Smeets 15
Elebrt Petersz 15
Jacob Volken ,kijnder, 15
Roell Anxen 15
Claes Jacobsz ,jonge, 15
Willem Bort 15
Bort Willemsz 15
Lambert Ghijsen 15
Ghijsbert Coppen 15
Lambert Rollen 15
Peter Henricxz 15
Sijmon Lamebrtsz 15
Roell Gherbrantsz 15
Henrick Lambertsz 15
Ghijsbert Tijmensz 15
Henrick Ghijsen 15
Jacob Henricxz 15
Peter Gherbrantsz 15
Claes Jacob Smts 15
Willem Gerbertsz Hoeck 15
Aelt Volbaertsz 15
Henrick Lambertsz ,kijnder, 15
Henrick Jacobsz (Vis?) 15
Jan Gerritsz ,kijnder, 15
Willem Veerman 15
Lambert Claesz 15
Cornelis Willemsz 16
Volken Jacobsz 16
Wijchgert Ghijsbertsz 16
Peter Lanfesz 16
Ebbe Ebbensz 16
Claes Jacobsz 16
Gue Lambertsz 16
Ghijsbert Ghijsbertsz 16
Hermen Volkensz 16
Aernt Gerritsz 16
Lambert Willemsz 16
Henrick Ghijsen ,scout, 16
Ghijsbert Henricxz 16
Cornelis Henricxz 16
Bort Gerritsz 16
Looech Henricxz 16
Leuwe Claesz 16
Jacob Bussum Ghijsen 16
Peter Rutgersz 16
Willem Tijmensz 16
Gosen Willemsz 16
Henrick Jansz 16
Gerrit Henrick Jansz 16
Jacob Ghijsen 16
Claes Petersz 16
Gerrit Bortsz 16
Reijer Lanffesz 16
Gherrit Jansz 16
Wijchgert Gerritsz 16
Thonis Tijmensz 16
Sijmon Thonisz 16
Claes Claesz 16
Tijmen Jansz 16
Henrick Wijchgertsz 17
Lambert Ghijsbert Coppen 17
??? Tijmens 17
Jacob Lubbensz 17
Lubbe Aeltsz 17
Jan Lenffensz 17
Bort Lanffensz 17
Steven Jansz 17
Peter Leuwensz 17
Claes Wijchgertsz 17
Henrick Petersz 17
Claes Gerritsz ,jonghe, 17
Jacob Willemsz 17
Henrick Gerritsz ,kijnder, 17
Ghijsbert Petersz 17
Wouter Moij 17
Claes Gerritsz ,ouwe, 17
Lambert Loeffsz 17
Dirck Jansz 17
Die Prouen 17
Ghijsbert Jansz ,tot Narden, 17
Gherrit Willemsz 17
Henrick Jansz ,jonghe, 17
Jacob Lambertsz 17
Comen Wouter 17

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl